Tysk kackerlacka

Tysk kackerlacka.

Den tyska kackerlackan (Blattella germanica) är en liten art av kackerlacka, mäter ca 1,3 cm till 1,6 cm lång, men de är kända för att bli större.

Det kan vara solbränna genom brun till nästan svart och har två mörka parallella streck som löper från huvudet till vingbasen. Även om den har vingar, är det inte att upprätthålla flygning. Den tyska kackerlackan är en av de vanligaste och mest framträdande kackerlackor i våra hushåll i världen, och finns i hela många boplatser. Tyska kackerlackor är särskilt förtjusta av bosättning i restauranger, livsmedel, hotell, och vårdhem. I kallare klimat, förekommer de endast i närheten av människors livsmiljöer, eftersom de inte är så tolerant mot kallt. Men tyska kackerlackor har hittats så långt norrut som Alert, Nunavut.

Den tyska kackerlackan är ursprungligen från Asien och är mycket nära besläktad med den Asiatiska kackerlackan, och om man inte är uppmärksam kan förväxlas med varandra. Om man ser den Tyska kackerlackan dagtid bör man se det som ett tecken på att det finns en hög befolkning eller att de har störts. Den tyska kackerlackan är ett nattdjur. Det är därför som observationer är vanligast rapporterade under kvällen eftersom den Tyska kackerlackan de är mest aktiva på natten. Den Tyska kackerlackan är en typ av kackerlacka kan avge en obehaglig lukt när upphetsad eller rädd.

För att bli av med kackerlackor skall man använda sig av den klistriga fällan för kackerlacka gärna i kombination  med rödcederträ och rödcederolja som man sprejar längs med golvlister, skåp och överallt där de finns men där man inte önskar hava dem. Man skall även spreja rödcederoljan runt om i hemmet så att de inte bara förflyttar sig i det egna hemmet.  Placera rödcederträet (ex. rödcederbollan, rödcederblock etc) i garderob, längs med hörn i golv.

Rödcedern är ett miljövänligt och 100% ekologiskt medel vilket kackerlackor inte tycker om doften på. Kackerlackorna försvinner därför självmant ifrån ditt hem. Vi människor tycker om doften och upplever den som fräsch. Det är många som lyckats utrota kackerlackor från sitt hem med hjälp av dessa medel.

Tysk kackerlacka. Vuxen hona och förstoring av äggkapseln, detalj från handkolorerad

Tysk kackerlacka bild
Tysk kackerlacka bild

plansch från von Borcks Skandinaviens rätvingade insekters naturalie-historia anno 1848.

Klicka här för att komma till våra bilder av kackerlackor och bilder av tyska kackerlackor

Nedan finner ni relevanta artiklar om Tyska Kackerlackan

Kackerlackorna tillbaka – fördubbling på tre år

Artikel publicerad 2010-09-02

Antalet kackerlackor i länet har fördubblats på tre år.
– Vi har sett en tydlig ökning, både av kackerlackor och vägglöss.

Kackerlackorna var ett minne blott i Sverige för några decennier sedan. Nu har insekterna åter gjort en ovälkommen entré i svenska hem och antalet har ökat över hela landet under de senaste åren.
– Det är en kraftigt ökande trend, men ingenting i jämförelse med andra skadedjur, som till exempel getingar, säger Sebastian Cabander.

För tre år sedan gjorde Anticimex cirka ett femtiotal saneringsjobb i länet om året gällande kackerlackor och i dag rör det sig om ett hundratal. Flest antal fall i länet inträffar i Örebro.
– Man är inte mer utsatt i staden, att det är fler fall där beror på demografin, att det bor mer folk där. Det är framför allt den tyska kackerlackan Blatella germanica som är vanligast i länet.
– De klarar vårt klimat bäst, men vi märker också att det finns kackerlackor här som inte borde klara av ett svalare klimatet, som den orientaliska kackerlackan, säger han.

Det har skrivits en del i media om att de tyska kackerlackorna hittar hit via ölimport, något Sebastian Cabander inte vill kommentera.
– Det vi spekulerar i är att det stora resandet påverkar och att kackerlackorna följer med via resväskor. Hur många har inte öppnat en resväska och låtit den vara öppen? För kackerlackans del räcker det med att en hona har lagt en äggkapsel i väskan, säger Sebastian Cabander.
Han tror dock att ett förändrat konsumtionsmönster i dag kan vara en del av förklaringen till ökningen.

Kackerlackorna är enligt Sebastian Cabander fantastiska överlevare och väldigt anpassningsbara. För den som får kackerlackor i sitt hem är det en obehaglig upplevelse, menar Sebastian Cabander.
Även om de inte bits, kan de sprida smitta och det kan krävas stora insatser från både saneringsbolag och drabbade för att bli av med skadedjuren. Att kontakta ett saneringsbolag är enligt honom viktigt för att bli av med skadedjuren.
– För bra sanering gäller också mycket självhjälp. Det gäller att tömma sopor, torka av diskbänkar och dammsuga, säger han.

Var man bor påverkar inte risken att drabbas av kackerlackor.
– Kackerlackor gör ingen urskiljning på villa eller lägenhet, vem som helst kan drabbas. Det här är ingen klassfråga, säger Cabander.
På kommunala bostadsbolaget Öbo anses inte det ökade antalet kackerlackor vara ett särskilt stort problem.
– Första halvåret i år hade vi cirka 35 fall på 23 000 lägenheter, säger Per Åberg, chef för bostadsförvaltningen på Öbo.

Enligt honom har antalet kackerlackor i Öbo-lägenheter ökat successivt de senaste tio åren. Han menar också att kackerlackor har förekommit i alla stadsdelar där Öbo har bostäder. Även om det inte går att urskilja någon stadsdel som värre drabbad än någon annan, ser han ändå ett visst mönster.
– I områden där det sker mycket omflyttningar, som till exempel i studenttäta områden, så är risken större att man vid flytt får med sig kackerlackor till en ny lägenhet, säger han.

Klicka här för att läsa fullständig artikel i NA

Länk till vårt artikelregister om Kackerlackor

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *