Orientaliska kackerlacka

Här kommer strax information, tips råd och bilder om Orientaliska Kackerlacka.

Relaterade artiklar om Orientalisk kackerlacka

Kackerlackorna tillbaka – fördubbling på tre år

Artikel publicerad 2010-09-02

Antalet kackerlackor i länet har fördubblats på tre år.
– Vi har sett en tydlig ökning, både av kackerlackor och vägglöss.

Kackerlackorna var ett minne blott i Sverige för några decennier sedan. Nu har insekterna åter gjort en ovälkommen entré i svenska hem och antalet har ökat över hela landet under de senaste åren.
– Det är en kraftigt ökande trend, men ingenting i jämförelse med andra skadedjur, som till exempel getingar, säger Sebastian Cabander.

För tre år sedan gjorde Anticimex cirka ett femtiotal saneringsjobb i länet om året gällande kackerlackor och i dag rör det sig om ett hundratal. Flest antal fall i länet inträffar i Örebro.
– Man är inte mer utsatt i staden, att det är fler fall där beror på demografin, att det bor mer folk där. Det är framför allt den tyska kackerlackan Blatella germanica som är vanligast i länet.
– De klarar vårt klimat bäst, men vi märker också att det finns kackerlackor här som inte borde klara av ett svalare klimatet, som den orientaliska kackerlackan, säger han.

Det har skrivits en del i media om att de tyska kackerlackorna hittar hit via ölimport, något Sebastian Cabander inte vill kommentera.
– Det vi spekulerar i är att det stora resandet påverkar och att kackerlackorna följer med via resväskor. Hur många har inte öppnat en resväska och låtit den vara öppen? För kackerlackans del räcker det med att en hona har lagt en äggkapsel i väskan, säger Sebastian Cabander.
Han tror dock att ett förändrat konsumtionsmönster i dag kan vara en del av förklaringen till ökningen.

Kackerlackorna är enligt Sebastian Cabander fantastiska överlevare och väldigt anpassningsbara. För den som får kackerlackor i sitt hem är det en obehaglig upplevelse, menar Sebastian Cabander.
Även om de inte bits, kan de sprida smitta och det kan krävas stora insatser från både saneringsbolag och drabbade för att bli av med skadedjuren. Att kontakta ett saneringsbolag är enligt honom viktigt för att bli av med skadedjuren.
– För bra sanering gäller också mycket självhjälp. Det gäller att tömma sopor, torka av diskbänkar och dammsuga, säger han.

Var man bor påverkar inte risken att drabbas av kackerlackor.
– Kackerlackor gör ingen urskiljning på villa eller lägenhet, vem som helst kan drabbas. Det här är ingen klassfråga, säger Cabander.
På kommunala bostadsbolaget Öbo anses inte det ökade antalet kackerlackor vara ett särskilt stort problem.
– Första halvåret i år hade vi cirka 35 fall på 23 000 lägenheter, säger Per Åberg, chef för bostadsförvaltningen på Öbo.

Enligt honom har antalet kackerlackor i Öbo-lägenheter ökat successivt de senaste tio åren. Han menar också att kackerlackor har förekommit i alla stadsdelar där Öbo har bostäder. Även om det inte går att urskilja någon stadsdel som värre drabbad än någon annan, ser han ändå ett visst mönster.
– I områden där det sker mycket omflyttningar, som till exempel i studenttäta områden, så är risken större att man vid flytt får med sig kackerlackor till en ny lägenhet, säger han.

Klicka här för att läsa fullständig artikel i NA

Länk till vårt artikelregister om Kackerlackor

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *